Med över 35 års erfarenhet i branschen

Adress

Gamla Huddingevägen 417B,
125 42 Älvsjö

Kontakt info

08-647 05 20
info@orbyredovisning.se
a

Snabbfakta

Datum för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag (med omsättning på högst 40 miljoner kronor)

Aktuellt

Aktuella datum för 2022: Den 12 varje månad förutom januari och augusti, då gäller den 17e.
Deklarationspliktsgräns för fysisk person, beskattningsåret 2022: 20.431:- (2021:20.135:-)
PGI- pensionsgrundande inkomst. 8,07 IBB (inkomstbasbelopp) Högsta PGI 572.970:- (550.374:-)
SGI- sjukpenningsgrundande inkomst. 10 PBB (8 PBB) (prisbasbelopp) 483.000:- (380.800:-)
För föräldrapenning gäller 10 PBB 483.000:- (476.000)

Arbetsgivaravgifter, födda 1954 eller senare 31,42%
Arbetsgivaravgifter, födda 1938-1954 10,21%
Arbetsgivaravgifter, födda 1998-2002 10,21%
Egenavgifter (7 karensdagar), födda 1955 eller senare 28,97%
Egenavgifter, födda 1938-1954 10,21%
Skattefri bilersättning förmånsbil 9,5/mil
Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

  • Julgåvor 500:- (500:-)
  • Jubileumsgåvor 1.500:- (1.500:-)
  • Minnesgåvor 15.000:- (15.000:-)

Beloppen är inklusive moms och om beloppen överskrids blir inget avdragsgillt.
Direktavdrag inventarier 24.150:- (23.800:-)