Med över 35 års erfarenhet i branschen

Adress

Byängsgränd 22, 7 tr, 120 40 Årsta

Kontakt info

08-647 05 20
info@orbyredovisning.se
a

Snabbfakta

Datum för skattedeklaration och betalning av moms, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och F-skatt för bolag (med omsättning på högst 40 miljoner kronor)

Aktuellt

Aktuella datum för 2023: Den 12 varje månad förutom januari och augusti, då gäller den 17e.
Deklarationspliktsgräns för fysisk person, beskattningsåret 2023: 22.208:- (2022: 20.431:-)
PGI- pensionsgrundande inkomst. 8,07 IBB (inkomstbasbelopp) Högsta PGI 599.601:- (2022: 572.970:-)
SGI- sjukpenningsgrundande inkomst. 10 PBB (10 PBB) (prisbasbelopp) 525.000:- (2022: 483.000:-)
För föräldrapenning gäller 10 PBB 525.000:- (2022: 483.000)

Arbetsgivaravgifter, födda 1957 eller senare: 31,42%
Arbetsgivaravgifter, födda 1938-1956: 10,21%
Arbetsgivaravgifter, födda 2000-2004: 19,73% (gäller till 31/3 -23 och på ersättning upp till 25 000 kr per månad, på ersättning över 25 000 kr per månad är avgiften 31,42%)
Arbetsgivaravgifter, födda 2005-2007: 10,21% (Gäller för ersättning upp till 25 000 kr per månad, på ersättning över 25 000 kr per månad är avgiften 31,42%.)
Arbetsgivaravgifter, födda 1937 eller tidigare: För denna åldersgrupp betalas inga rbetsgivaravgifter

Egenavgifter (7 karensdagar), födda 1957 eller senare 28,97%
Egenavgifter, födda 1938-1956 10,21%
Skattefri bilersättning egen bil: 25 kr/mil
Skattefri bilersättning förmånsbil: 9,50 kr/mil för helt eldrivna bilar och 12 kr/mil för alla andra drivmedel

Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

  • Julgåvor 500:- (2022: 500:-)
  • Jubileumsgåvor 1.500:- (2022: 1.500:-)
  • Minnesgåvor 15.000:- (2022: 15.000:-)

Beloppen är inklusive moms och om beloppen överskrids blir inget avdragsgillt.

Direktavdrag inventarier 26.250:- (2022: 24.150:-)