Så här arbetar vi

Utifrån företagets behov av ekonomitjänster erbjuder vi en kundanpassad lösning;

Kunden har sin personliga redovisningskonsult som är huvudansvarig för uppdraget. Men kunden ska känna trygghet i att vi är fler som kan hjälpa till om det behövs. Vi är flexibla och effektiva utan att göra avkall på kvalitén.

Stockholm: Telefon: 08-647 05 20

kosmopolit logotype