Kvalitét

Att hålla hög kvalitét är viktigt för oss. Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå. Vi är anslutna till SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och arbetar enligt deras branschstandard REKO. Detta ger oss ett nätverk av konsulter och experter bestående av andra redovisningskonsulter, jurister, ekonomer och skatteexperter. Genom SRF har vi ansvarsförsäkring.

Stockholm: Telefon: 08-647 05 20

kosmopolit logotype