Vår affärsidé

Inom redovisning, ekonomi, administration och skatter ska vi erbjuda en anpassad lösning till företaget genom att med erfarenhet, kompetens och modern datateknik upprätta bokföring, bokslut, årsredovisningar, bistå med administrativa rutiner och skattekonsultationer.

Ansluten till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

SRF ansluten

Stockholm: Telefon: 08-647 05 20

kosmopolit logotype